Kontakt

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Frakt og retur

Sikker betaling

Om oss

Personvernerklæring

KJØP OG SALGSBETINGELSER

Generelle salgsbestemmelser

SnusExpress i Norge AS, organisasjonsnummer 890280862, eier og drifter SnusExpress.no. Kontakt Telefon / SMS +47 406 01 918, eller E-post support@snusexpress.no

Når kunden har gjort ett kjøp/bestilling på SnusExpress.no, godtar kunden som forbruker vilkårene til SnusExpress.no.

SnusExpress.no plikter å etterleve personvernloven, tobakksloven, og vedlikeholde nettsiden med produkter og priser. Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, og SnusExpress.no sine vilkår. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes rettigheter og plikter for handel av tobakk.

Personopplysninger

Kunden plikter ved kjøp å registrere korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og vedlikeholde personopplysningene ved registrering i vårt kunderegister og under all autoutfylling. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, ordrehåndtering, betaling og fraktinformasjon.

Se også personopplysninger under «Sikkerhet & Autoutfylling • Vilkår Klarna» i «kassen» på nettsiden.

I henhold til personloven, kan personopplysningene slettets ved å kontakte SnusExpress.no skriftlig. Betalings- og ordreinformasjon som er registrert ved tidligere kjøp, kan ikke slettes.

Krav til alderverifisering

SnusExpress.no har alderskontroll gjennom personnummer som oppgis kun til kreditselskapet Qliro i kassen på nettsiden. Les mer under Personvernerklæring 3a. Personnummer


I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er SnusExpress.no i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra SnusExpress.no uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen.

Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

Priser

Prisene på nettsiden inkluderer tobakksavgift, tollavgifter og merverdiavgift. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader som det opplyses om separert i kassen. Klarna står for inndrivelse av penger for SnusExpress.no, og har derfor opplysningsplikt ovenfor forbruker om eventuelle tilleggskostnader. Forbruker skal kunne kjøpe gebyrfritt, og eventuelt med kostnader for andre betalingstjenester.

Ordrebehandling

Bestillinger som er mottatt før kl. 15.30 alle virkedager, med forbehold om vårt lager rekker å behandle ordrene før opphenting, samt at varene er på vårt lager, blir sendt ut samme virkedag. Ordre som ikke vi rekker, pakkes neste virkedag. Varer som ikke er på lager, ettersendes snarest mulig. Ordrebekreftelsen blir sendt til din epostadresse. Målsetningen er å sende ordrene fortest mulig, og helst samme virkedag.

SnusExpress.no er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres som følge av manglende betaling, eller Force majeure som en ytre, plutselig eller ekstraordinær hendelse av et visst omfang og av en slik art at den hindrer SnusExpress.no i å oppfylle avtalen, og som SnusExpress.no ikke har kontroll over eller rimelig kunne forutsett. Dette inkluderer tidsbrudd på dataoverføringer og nettverksbrudd.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av den, dersom: Du er under 18 år; mistanke om svindelforsøk; Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker; Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid; Produktet er lagt inn på nettsiden SnusExpress.no med feil informasjon eller pris; Myndighetene stopper salget som følge av nytt lovverk eller lignende.

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi må kansellere hele eller deler av bestillingen din. Du vil/kan få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt dersom kanselleringen ikke skyldes underlagte lover og regler, eller annen spesiell årsak.

Betalning - Qliro

Qliro er en bank, og har ansvaret for en sikker netthandel, og at produktene blir betalt gjennom de betalingsmulighetene som vises i «kassen» på SnusExpress.no.

Kort

Bruk av debetkort og kredittkort forblir reservert på din konto, inntil varene pakkes og forlater nettbutikken.

Faktura

Faktura sendes til din registrerte E-Postadresse av Qliro samtidig som varene forlater nettbutikken. Du finner dine fakturaer ved å deg inn på qliro.no

Personnummer

Personnummeret oppgir du kun til Qliro for verifisering av alder (over 18 år), om du finnes i kunderegisteret, og for visning av de ulike betalingsalternativer på nettsiden. SnusExpress i Norge har ikke tilgang på dette.

Bank ID

Bank Id brukes for å verifisere at det er riktig person som gjør handelen. Qliro henter ut kredittinformasjon der det er behov, og etter personvernloven.

Forsøk på svindel vil bli politianmeldt.

Ved minste tvil stopper Qliro kjøpet og pakken automatisk gjennom interne og eksterne kredittvurderinger samt risikovurderinger for å hindre misbruk. Qliro følger gjeldende lovgivninger og forpliktelser ovenfor kunde og SnusExpress i Norge AS.

Qliro kundeservice

E-post:kundservice@qliro.com

Telefon: +47 800 25 055 hverdager mellom klokken 8–18 med unntak av enkelte røde dager.

Frakt

For å sikre levering av pakken, forplikter kunden seg til å oppgi korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til SnusExpress.no, merket postkassen, samt være registrert https://www.posten.no/adressetjenester/min-adresse hos Posten, slik at pakken kommer frem. CO-adresse må inneholde navnet på den personen som står registrert på leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med SnusExpress.no på telefon eller SMS på +47 406 01 918.

Postens leveringstid er normalt mellom 1-3 virkedager. Sporingen «kan» ta opptil 24 timer før den virker. SnusExpress.no er ikke ansvarlig for postforsinkelser som er forårsaket av Posten / Bring.

Fraktkostnaden fremkommer i kassen, og er gjeldende for kundens ordre. SnusExpress.no forbeholder seg retten til å endre fraktkostnaden på nettsiden uten forvarsel.

SnusExpress.no sender ikke til andre land enn Norge. For andre land, se SnusExpress.com (virker ikke i Norge).

Levering og risiko for varen

SnusExpress.no er ansvarlig for pakken helt til levering er registrert som «utlevert» via sporing, eller når kjøperen eller en annen representant har fått pakken utlevert over disk, postkasse, eller annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring, på lik linje som at risikoen for varen går over på kjøper, eller en annen representant, når varene er utlevert i henhold til sporing, over disk, postkasse, eller annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring.

Kjøperen eller en annen representant som er mottaker av pakken, er selv ansvarlig for sikkerheten rundt mottakelsen og postkassen eller annen mottaksmåte. SnusExpress.no er derfor ikke ansvarlig for tyveri o.l fra eller rundt postkasse, eller annen måte pakken er overlevert på av Posten / Bring.

Ved ikke mottatt pakke etter 6 virkedager etter at den er sendt, må man først kontakte Postens kundeservice: kundeservice@bring.com . SnusExpress.no krever skriftlig dokumentasjon på at kunden har kontaktet posten for å kunne håndtere saken videre.

Pakke som ikke får plass i postkassen i henhold til sporingen, vil innen 5 virkedager etter leveringsforsøk, motta en SMS eller en E-postmelding fra Posten, om at pakken kan hentes på det lokale postkontor eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen (14 dager), returneres til SnusExpress.no, og kunden vil bli kontaktet.

Pakker med status som utlevert via postens sporing, er i utgangspunktet blitt levert. Vi krever derfor skriftlig dokumentasjon på at kunden har etterlyst den på E-post til posten. Med den informasjonen etterlyses deretter pakken gjennom postens bedriftskundeservice. Det forekommer feilregistreringer av sporingen og utleveringsforsinkelser. SnusExpress.no har derfor en karantenetid på 7 virkedager fra da pakken har status som utlevert, og erfaringsmessig blir alle pakker levert.

Kunde som på uærlig vis forsøker å oppnå egen vinning med å melde pakken som «ikke levert/mottatt», som er prinsipielt levert, vil bli anmeldt til Politiet for tyveri fra SnusExpress.no / SnusExpress i Norge AS.

Force Majeure

Force majeure gir i henhold til i kjøpsloven §27, §40 og §57; vekselloven §54 og sjekkloven §48 SnusExpress.com fritak fra ansvar for forsinkelser eller andre omstendigheter som SnusExpress.no ikke har kontroll eller direkte herredømme over. Eksempelvis arbeidskonflikter, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd, krig, brann, endret lovgivning/forskrifter, o.l. SnusExpress.no vil derfor være fritatt for erstatningsansvar og andre sanksjoner, og plikter å informere Kunden. Varer dette problemet lenger enn 2 måneder, har begge parter rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.

Klagefrist / mottatt feil produkt

Klager på manko eller feil mottatte varer må skje hurtigst mulig, og innen 10 dager etter at varen er sendt. Ring / SMS på +47 40 60 19 18, eller E-post support@snusexpress.no.

Vi sender nye varer (vare for vare), i tillegg en ferdig frankert returkonvolutt til det som er mottatt feil. Alle varer må returneres forsvarlig og i god stand, og forbeholder oss retten til å avvise defekte varer.

Bytte produkt

SnusExpress.no bytter dine Norske varer, hvis de er salgbare, og innen begrenset mengde, og det kan dokumentere med bilder. Vi sender deg nye varer sammen med en ferdig frankert returkonvolutt. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å be kunden om å bekoste retur, når noe er uklart, før nye varer sendes. Ring / SMS på +47 406 01 918, eller send E-post support@snusexpress.no.

Produktklager

Klager på produkt, må nøye dokumenteres med ordrenummer, og bilder av produktet når det oppdages, for at de skal kunne håndteres. SnusExpress.no forbeholder seg retten til å sende klagen videre til produsent / importør. De kontakter deretter kunden, og i tillegg kan kreve annen dokumentasjon og innhenting av varen for å kunne avgjøre videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det er strenge myndighetsregler og lover til «Tobakk og tobakkssurrogater» i forhold til annen forbrukervare, og at «kompensasjon» ikke gis uten særlig god grunn.

Alle snusprodukter er forseglet og datostemplet av produsent, og oppbevares etter gjeldende produktbestemmelser på utsalgssted før salg.

Angrerett

Ved å følge det som er skrevet her under angrefrist, kan kunden angre kjøpet og sende sine produkter i retur, etter å ha kontaktet SnusExpress først. Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt. I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre. Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til SnusExpress.no når varen er datomerket eller har begrenset holdbarhet. Alt som returneres skal være forsvarlig pakket og kjøper sender for egen regning. Produktene må fortsatt være i salgbar tilstand. Når produktene er mottatt i god stand, vil vi refundere beløpet. Åpnede snusbokser eller defekte vil ikke bli refundert. Last ned angrefrist skjema her.

Vareprøver og sponsing

SnusExpress.no må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer. Vi kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater». Med dette sponser heller ikke SnusExpress.no.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 gir retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger. Forbruker kan sende pakken i retur, uåpnet, for egen regning, hvis den er blitt sendt, der avbestillingen kommer etter dette.

Qliro betaingsvilkår

Betalning

Qliro gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nettet. Du har muligheten til å velge betalingsalternativet som passer for deg.

Faktura er foretrukket som betalingsalternativ, men du kan selvfølgelig velge en av de andre tilgjengelige alternativene. Ved å gi eller be om informasjon i kassen, godtar du bruksvilkårene og behandlingen vår av personopplysningene dine.

Qliro faktura

Fakturaen forfaller til betaling innen 14 dager fra fakturadato. Fakturaen vil bli sendt via e-post til e-postadressen du oppgir ved kjøpstidspunktet.

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved fakturakjøp forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle 14-dagers kredittforespørsel.

For mer informasjon om Qliros vilkår, klikk her

Qliro selskapsfaktura

Betalingsperioden for faktura er 30 dager fra tidspunktet bestillingen sendes fra butikken. Fakturaen vil bli sendt via e-post eller brev når bestillingen sendes. Du er som kredittaker ansvarlig for at betalingen ankommer innen en bestemt tidsramme i henhold til betingelsene du avtalte når du velger betalingsalternativet «faktura».

Ved manglende betaling fra trader belastes juridisk enhet for sen betaling i henhold til Forsinkelsesrenteloven (lov nr. 100 av 17. desember 1976) om kompensasjon for inkassokostnader mv, samt forsinkelsesrenter etter gjeldende referanserente, pluss et tillegg på 8,50 %.

For mer informasjon om Qliros vilkår, klikk her

Qliro "Kjøp nå, betal senere"

Kjøp nå – Betal senere

Rente 0%

Registreringsavgift 45 NOK

Det påløper ingen ekstra kostnader.

Fakturaen sendes via e-post midt i kampanjemåneden

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved kjøpet forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle kredittforespørsel.

De fullstendige vilkårene: Qliros fullstendige kampanjevilkår finner du her. Se også Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon.

Qliro konto- og delbetaling

Når du velger en betaling, vil du bli varslet umiddelbart hvis søknaden din er godkjent, og vi kan håndtere kjøpet ditt umiddelbart. Skulle søknaden din ikke bli godkjent, kan du gå tilbake og velge en alternativ betalingsmetode.

Du kan ha et eller flere pågående delbetalingskjøp og Qliro samler dem på en månedlig faktura sendt til deg via e-post i midten av hver måned. Du kan betale den utestående saldoen til enhver tid i løpet av delbetalingsperioden.

Følgende alternativer er tilgjengelige for delbetaling

Betalingsalternativ

Eksempel ved et kjøp på 5.000 NOK

Betalingsalternativ Eksempel

*Gjelder for avdrag over tolv måneder

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved kjøpet forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle kredittforespørsel.

Fullstendige vilkår: Qliros fullstendige vilkår for konto- og delbetaling finner du her. Se også Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon.

Kortbetalning

Kortbetalinger skjer i systemer som oppfyller kravene iht. sikkerhetsstandarden PCI-DSS.

For informasjon om betalingen din, kontakt Qliro via kontaktinformasjonen på https://www.qliro.com/

Du kan velge å betale hele bestillingsverdien med betalings- eller kredittkort. Vi aksepterer for øyeblikket VISA og Mastercard. Det påløper ingen kortavgifter. Kredittkortbetalingen håndteres av betalingspartneren vår Qliro for å sikre rask og sikker betaling. For økt sikkerhet bruker vi 3D-Secure, som er en global sikkerhetsstandard utviklet av VISA og Mastercard for betaling via Internett.
Slik fungerer det:
1. Velg Kredittkort som betalingsmetode i kassen. Du er nå koblet til Qliros sikre betalingsserver.
2. Velg type kredittkort; skriv inn kortnummer, gyldighetsdato, kortets sikkerhetskode (CVV) og kortinnehaverens navn. Vær oppmerksom på at når du bruker e-kort, bør du angi minst to måneders gyldighet.
3. Det utføres en kontroll på om kortdetaljene er korrekte og det er dekning for kjøpet.
4. Kjøpesummen reserveres først på kontoen din.
5. Det reserverte beløpet vil bli overført til «Butikk» når varene sendes fra lageret. Hvis bestillingen er delt inn i flere leveranser, overføres beløpet når den siste leveransen sendes.

Direkte bankbetaling med trustly

Handle og betal direkte fra bankkontoen din.

Slik fungerer det:

1. Velg Trustly som betalingsalternativ i kassen
2. Angi hvilken bank du bruker, og identifiser deg deretter med en bank-ID eller sikkerhetskode over en sikker og kryptert Internett-tilkobling
3. Velg deretter hvilken konto du vil betale fra (for eksempel sparekonto eller lønnskonto) og bekreft kjøpet.
4. Kjøpesummen trekkes direkte fra den angitte kontoen og det sendes en bestillingsbekreftelse.


Please note, that you currently are visiting our shop for customers in Norwegian. If you would like to order snus and other products to a country outside Norway, please visit SnusExpress.com.

Enter SnusExpress.com