Kontakt

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Frakt og Retur

Sikker betaling

Om oss

Personvernerklæring

KJØP OG SALGSBETINGELSER

Kundeavtalen

Når kunden har gjort ett kjøp/bestilling på SnusExpress.no, godtar kunden som forbruker vilkårene som herunder er nevnt til SnusExpress.no.

Generelle salgsbestemmelser

SnusExpress i Norge AS, organisasjonsnummer 890280862 MVA, eier og drifter SnusExpress.no via hovedkontor i Sverige.

SnusExpress.no plikter å etterleve personvernloven, tobakksloven, og vedlikeholde nettsiden med produkter og priser. Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, og SnusExpress.no sine vilkår. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes rettigheter og plikter for handel av tobakk.

Kundesupport

Kundesupport i Norge Telefon / SMS +47 406 01 918, eller E-post support@snusexpress.no

Kunderelaterte spørsmål

Endring av vikårne

SnusExpress i Norge AS forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene som er oppgitt på nettsiden SnusExpress.no til enhver tid, og uten Kundens forhåndssamtykke eller informasjon. Endringer i eller Vilkårene er gyldig fra det tidspunktet det opprettes ny ordre/kjøp fra kundens side på SnusExpress.no. Det er kjøpers plikt til å være oppdatert på vilkårene før det foretas et kjøp.

Grossisthandel

SnusExpress i Norge AS har ikke grossisthandel til detaljhandel / forretninger / foreninger eller for annen videresalg o.l. uten unntak. SnusExpress i Norge AS selger kun til sluttforbruker. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre som vi mistenker er innkjøp til virksomheter som nevnt her.

Personopplysninger

Kunden plikter ved kjøp å registrere korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og vedlikeholde personopplysningene ved registrering i vårt kunderegister og under all autoutfylling. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, ordrehåndtering, betaling og fraktinformasjon. Les mer om ditt personvern her

I henhold til personloven, kan personopplysningene slettets ved å kontakte SnusExpress.no skriftlig. Betalings- og ordreinformasjon som er registrert ved tidligere kjøp, kan ikke slettes.

Krav til alderverifisering

SnusExpress.no har alderskontroll gjennom personnummer som oppgis kun til kreditselskapet Qliro i kassen på nettsiden. Les mer under Personvernerklæring 3a. Personnummer


I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er SnusExpress.no i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra SnusExpress.no uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen.

Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

Adresseplikt, Merking av postkassen og CO adresse

For å sikre levering av pakken, forplikter kunden seg til å oppgi korrekt: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til SnusExpress.no, samt være registrert og ha oppdaterte kontaktopplysninger/adresseopplysninger hos posten i samsvar med det som er registret hos folkeregistrert.

Posten/Bring skjerper kravene på Adressefeil. Det vil si at alle "post"-tjenester kan fra 1. april 2022 medføre pristillegg. Korrekt adressering er viktig for at pakkene skal komme frem til riktig person og tid, samt at du som kunde vil få en bedre leveringsopplevelse.

Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon, jf. postloven § 19. Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke Posten/Bring som er leveringspliktig av post i Norge, "en plikt til å foreta utlevering". I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til SnusExpress.no uten videre informasjon fra Posten / Bring foruten det som oppgis på sporingen.

CO-adresse må i tillegg til "kjøpers navn" inneholde navnet på den personen som står registrert på CO-leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med SnusExpress.no på telefon eller SMS på +47 406 01 918.

Er du ikke registrert i Postens adresseregister, les mer her Vilkår for varig adresseendring (posten.no) og Oppdater dine kontaktopplysninger hos Posten

Priser

Prisene på nettsiden inkluderer tobakksavgift, tollavgifter og merverdiavgift. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader som det opplyses om separert i kassen. Qliro står for inndrivelse av penger for SnusExpress.no, og har derfor opplysningsplikt ovenfor forbruker om eventuelle tilleggskostnader. Forbruker skal kunne kjøpe gebyrfritt, og eventuelt med kostnader for andre betalingstjenester.

Ordrebehandling

Bestillinger som er mottatt før kl. 13.00 skal bli behandlet og sendt alle virkedager, med forbehold om vårt lager rekker å behandle ordrene, og før opphenting av Posten, samt at varene er på vårt lager. Ordre som ikke vi rekker, pakkes neste virkedag. Varer som ikke er på lager, ettersendes snarest mulig, eller etter avtale. Ordrebekreftelsen og eventuelt faktura fra Qliro blir sendt til din epostadresse. Målsetningen er å sende ordrene fortest mulig, og helst samme virkedag.

SnusExpress.no er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres som følge av manglende betaling, eller Force majeure som en ytre, plutselig eller ekstraordinær hendelse av et visst omfang og av en slik art at den hindrer SnusExpress.no i å oppfylle avtalen, og som SnusExpress.no ikke har kontroll over eller rimelig kunne forutsett. Dette inkluderer tidsbrudd på dataoverføringer og nettverksbrudd.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av den, dersom: Du er under 18 år; mistanke om svindelforsøk; Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker; Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid; Produktet er lagt inn på nettsiden SnusExpress.no med feil informasjon eller pris; Myndighetene stopper salget som følge av nytt lovverk eller lignende.

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi må kansellere hele eller deler av bestillingen din. Du vil/kan få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt dersom kanselleringen ikke skyldes underlagte lover og regler, eller annen spesiell årsak.

Betalning - Qliro

SnusExpress I Norge AS er juridis ansvarlig for nettsiden, pakking og sending varen til kunde/sluttbruker. Qliro behandler alle innbetalinger. Faktura eller annen betalingsspørmål bør rettes diekte til qliro.no

Les mer om betaling under Qliros betalingsvilkår lengre ned

Sikkerhet

Qliro er en kredittbank, og har ansvaret for en sikker netthandel, og at produktene blir betalt gjennom de betalingsmulighetene som vises i «kassen» på SnusExpress.no.

Vær oppmerksom på at fra 14. september 2019, innførtes nye bankregler som betyr at banken din kan be om ytterligere sikkerhetsinformasjon, som eksempel «Bank ID», når du foretar en betaling med kreditt- eller debetkort.

Kort

Bruk av debetkort og kredittkort forblir reservert på din konto, inntil varene pakkes og forlater nettbutikken.

Faktura

Faktura sendes til din registrerte E-Postadresse av Qliro samtidig som varene forlater nettbutikken, les mer om faktura her. Du finner dine fakturaer med informasjon, og andre faktura valg, ved å logge deg inn på qliro.no

Personnummer

Personnummeret oppgir du kun til Qliro for verifisering av alder (over 18 år), om du finnes i kunderegisteret, og for visning av de ulike betalingsalternativer på nettsiden. SnusExpress i Norge har ikke tilgang på dette.

Bank ID

Bank Id brukes for å verifisere at det er riktig person som gjør handelen. Qliro henter ut kredittinformasjon der det er behov, og etter personvernloven.

Forsøk på svindel vil bli politianmeldt.

Ved minste tvil stopper Qliro kjøpet og pakken automatisk gjennom interne og eksterne kredittvurderinger samt risikovurderinger for å hindre misbruk. Qliro følger gjeldende lovgivninger og forpliktelser ovenfor kunde og SnusExpress i Norge AS.

Qliro kundeservice

E-post:kundservice@qliro.com

Telefon: +47 800 25 055 hverdager mellom klokken 8–18 med unntak av enkelte røde dager.

Levering til andre land

SnusExpress.no sender IKKE til andre land enn fastlandsnorge, og IKKE til Svalbard og lignende.

Det vil si kun til kunder som er folkeregistrert i Norge, og som er registrert i postens adresse registrer.

For andre land, se SnusExpress.com.

Levering og risiko for varen

Ved å gjennomføre en bestilling og få tilsendt ordren / pakken til postkasse eller annen lignende leveringsmåte som Posten / Bring benytter, godtar "kunden" den risikoen som innebærer ved mottak av "pakken" / ordren.

Postens ansvar for en postsending inntrer når sendingen er innlevert til Posten. Postens og SnusExpress ansvar for en postsending opphører når sendingen er: Utlevert til adressaten/mottaker, stilt til adressatens rådighet på en adresse som er oppgitt, eller returnert og utlevert til SnusExpress i Norge AS der utlevering ikke kan gjennomføres. Les mer under Postens generelle leveringsvilkår

Mottaker er ansvarlig for at Posten/Bring kan levere pakken på vanlig måte, eksempelvis at det er plass i postkassen, eller annen leveringsmåte, og postkassen o.l. er tydelig merket med mottaker som er folkeregistrert på adreessen. Les mer om: Adresseplikt.

SnusExpress i Norge AS er ansvarlig for pakkeleveringen frem til den er registrert som «utlevert» via sporingen til Posten/Bring. Dette gjelder også når kjøperen eller en annen representant har fått pakken utlevert personlig, over disk/post i butikk, levert i postkassen når sporingen slutter å virke, eller ved en annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring.

Kjøperen eller en annen representant som er/blir mottaker av pakken, er selv ansvarlig for sikkerheten rundt mottakelsen og postkassen eller annen mottaksmåte som kan skje på flere måter etter avtale o.l.. SnusExpress i Norge AS er derfor ikke ansvarlig for tyveri o.l. etter at pakken/varen er levert som nevnt her i vilkårene.

Pakker med status som utlevert via postens sporing, er i utgangspunktet blitt levert. Da er det i utgangspunktet mottaker som har bevisbyrden. Vi krever derfor skriftlig dokumentasjon på at kunden har etterlyst den på E-post til posten. Med den informasjonen etterlyses deretter pakken gjennom postens kundeservice. Det forekommer feilregistreringer av sporingen og utleveringsforsinkelser. SnusExpress.no har derfor en karantenetid på 3 virkedager fra da pakken har status som utlevert, og erfaringsmessig blir alle pakker levert.

Skulle kunden oppleve en eller annen "feil ved leveringen", skal dette innen rimelig tid, nærmest samme dag som pakken er levert i henhold til sporingen, meldes fra til SnusExpress om dette.

Les mer:Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

Transportskadet Pakke og Vare

Dette må dokumenteres med tydelige bilder av emballasje, etikett og produkter for at klagen skal kunne bli behandlet.

Ta ikke i bruk produktene, eller kast produkter før klagen er behandlet av Maxsnus.

Blir selve pakken skadet under transport med Posten, registrer Posten Bring dette og legger den skadede pakken i en egen «plastpose» som merkes med egen etikett før levering i «din» postkasse. Da har du som kunde klagerett på mottatt – skadet vare – etter levering, ved å fremvise bilder av pakken og varen, samt ett bilde av «skade-etiketten» fra posten. Vær oppmerksom på at det skal mye krefter til at en snusboks blir skadet, og snusbokser «kan» i utgangspunktet «ikke bli/være» skadet uten at emballasjen er det. Skadet vare må returneres til Maxsnus, og må derfor ikke tas i bruk. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Det byttes kun snusboks mot snusboks, i henhold til Tobaksskadeloven § 20. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer.

Alt som er kastet, tatt i bruk, eller brukt opp fra kundens side, gis det ingen garanti for.

Pakker som kommer i retur

Der pakkene kommer i retur på grunn av adresse som ikke er korrekt eller mer omtalt i her i vilkårene, samt kommer i retur på grunn av manglende merking av postkasse og lignende, vil vi sende pakken på nytt 1 gang. Deretter kan må "kunden" bestille på nytt. Ordren vil bli kansellert, og det kan eventuelt bli trukket for fraktkostnader i denne refusjonen.

Ikke mottatt pakken

Pakke som ikke får plass i postkassen i henhold til sporingen, vil innen 5 virkedager etter leveringsforsøk, motta en SMS eller en E-postmelding fra Posten, om at pakken kan hentes på det lokale postkontor eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen (7 dager), returneres til SnusExpress.no, og kunden vil bli kontaktet.

Fra og med 1. oktober 2022 endres hentefrist for pakker som leveres til Post i Butikk og i Pakkeboks fra 14 dager til 7 dager. 
Mottaker kan fra samme dato kostnadsfritt i Posten- Appen eller via sms til posten, be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager. 

Viser sporingen at pakken ikke er levert etter 4 virkedager etter at den er sendt, må mottaker først kontakte Postens kundeservice: https://www.posten.no/kundeservice

SnusExpress i Norge AS krever skriftlig dokumentasjon på at kunden har kontaktet posten for å kunne håndtere saken videre.

Les mer i punktet: Forsøk på svindel

Manko i pakken

Har du ikke mottatt alle varene du bestilte i henhold til din ordre, trenger vi bevis på dette, og må gjøres samme dag du mottar varen. Ta tydelig bilde av forsiden på emballasjen sammen med etiketten som du mottok varene i, og oppgi ordrenummer, og send dette på E-post til kundesupport.

Vær oppmerksom på at SnusExpress er underlagt strenge lover og regler for salg av tobakk. Derfor har vi flere kontrollsystemer som kan fange opp – om det er avvik fra forsendelsen, og om klagen er reel berettiget. Finner vi belegg for klagen, sender vi det som mankeres, hvis ikke avviser vi klagen i henhold til bevisene. Les også mer under avsnittet: Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

Klagefrist / mottatt feil produkt

Klager på manko eller feil mottatte varer må skje hurtigst mulig, og innen 10 dager etter at varen er sendt.

Vi sender nye varer (vare for vare), i tillegg en ferdig frankert returkonvolutt til det som er mottatt feil. Alle varer må returneres forsvarlig og i god stand, og forbeholder oss retten til å avvise defekte varer.

Bytte produkt

SnusExpress.no bytter dine Norske produkter, hvis de er salgbare, og innen begrenset mengde. Vi sender deg nye varer når vi har mottatt de som er sendt. Enkelte ubrukte produkter kan vi bytte likt med, selv om de er gått ut på dato. Kunden som ønsker å bytte produkter, må bekoste returfrakten selv. Ring / SMS for nærmere avtale.

Produktklager

LES DETTE: Hvis man ønsker å klage på et snusprodukt av ulike årsaker, MÅ produktet IKKE brukes. Det byttes kun snusboks mot snusboks i henhold til Tobakksskadeloven § 20. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer. Er produktet brukt på en eller annen måte, eller snusboksen er kastet eller er tom, blir ikke produktklagen behandlet, dette gjelder også transportskadede produkter. Manko på "en eller noen få" snusposer behandles ikke som klage, da dette er normal produksjonsfeil som kan oppstå i ethvert produkt.

Produktklager på produktene som er oppført under "linker" under, skal rettes direkte til produsentene som behandler produktklagene selv.

Krav

Produsentene ønsker god dokumentasjon samt bilder, og kan kreve produktene i retur. Oppdager man en "feil" må man ikke bruke mer av de bestilte produktene. 

Linker til reklamasjon

Klage på alle Swedish Match produkter gjør du her: kundsupport@swedishmatch.com
Klage på alle Skruf og Zone x produkter gjør du her: 
Reklamasjon

Klage på alle Epok, KickUp, Lundgrens, Blå og Lyft gjør du her: firmapost_norway@bat.com

Klage på alle Nor snus gjør du her: firmapost_norway@bat.com

 

Kontakt oss for mer informasjon om det er andre produkttyper: info@maxsnus.no 

Alle klager behandles, og blir registrert. Kunder som "gjentatte ganger" / "unormalt ofte",  klager på produkt, kan miste retten til å motta erstatningsprodukter, om det da det kan vises til svindelforsøk. Tobakksloven med flere, stiller strenge krav, og det er spesielt ikke lov å "gi bort tobakk/snus/tobakkssurrogater" på noen som helst måte, les mer om dette her. 

Klager på produkt, må nøye dokumenteres med ordrenummer, og bilder av produktet når det oppdages, for at de skal kunne håndteres. SnusExpress.no forbeholder seg retten til å sende klagen videre til produsent / importør. De kontakter deretter kunden, og i tillegg kan kreve annen dokumentasjon og innhenting av varen for å kunne avgjøre videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det er strenge myndighetsregler og lover til «Tobakk og tobakkssurrogater» i forhold til annen forbrukervare, og at «kompensasjon» ikke gis uten særlig god grunn.


Alle snusprodukter er forseglet og datostemplet av produsent, og oppbevares etter gjeldende produktbestemmelser på utsalgssted før salg.

Angrerett

Ved å følge det som er skrevet her under angrefrist, kan kunden angre kjøpet og sende sine produkter i retur, etter å ha kontaktet SnusExpress først. Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt. I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre. Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til SnusExpress.no når varen er datomerket eller har begrenset holdbarhet. Alt som returneres skal være forsvarlig pakket og kjøper sender for egen regning. Produktene må fortsatt være i salgbar tilstand. Når produktene er mottatt i god stand, vil vi refundere beløpet. Åpnede snusbokser eller defekte vil ikke bli refundert. Last ned angrefrist skjema her.

Vareprøver og sponsing

SnusExpress.no må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer. Vi kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater». Med dette sponser heller ikke SnusExpress.no.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 gir retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger. Forbruker kan sende pakken i retur, uåpnet, for egen regning, hvis den er blitt sendt, der avbestillingen kommer etter dette.

Qliro

Qliro gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nettet. Du har muligheten til å velge betalingsalternativet som passer for deg.

Din faktura sendes på e-post fra Qliro.

  • Ved valg av fakturabetaling forfaller den innen 14 dager etter fakturadato, da gjøres det en kredittsjekk. Bankkort/kredittkort eller Trustly kjøp forfaller når produktene sendes.

Faktura er foretrukket som betalingsalternativ, men du kan selvfølgelig velge en av de andre tilgjengelige alternativene. Ved å gjennomføre ett kjøp i kassen, godtar du bruksvilkårene og behandlingen av personopplysningene dine.

For mer informasjon om Qliros vilkår, klikk her

Gå til qliro.no og les mer om kostnader og alternativer

Betalingspåmindelse

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr og renter for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr. Kostnadene for dette kan endres av Qliro, og er alttid gjeldene fra Qliros side.

Kontakt Qliro ved spørsmål qliro.no 

E-post:kundservice@qliro.com 

Telefon: +47 800 25 055 hverdager mellom klokken 8–18 med unntak av enkelte røde dager.

Kortbetalning

Kortbetalinger skjer i systemer som oppfyller kravene iht. sikkerhetsstandarden PCI-DSS.

For informasjon om betalingen din, kontakt Qliro via kontaktinformasjonen på https://www.qliro.com/

Du kan velge å betale hele bestillingsverdien med betalings- eller kredittkort. Vi aksepterer for øyeblikket VISA og Mastercard. Det påløper ingen kortavgifter. Kredittkortbetalingen håndteres av betalingspartneren vår Qliro for å sikre rask og sikker betaling. For økt sikkerhet bruker vi 3D-Secure, som er en global sikkerhetsstandard utviklet av VISA og Mastercard for betaling via Internett.
Slik fungerer det:
1. Velg Kredittkort som betalingsmetode i kassen. Du er nå koblet til Qliros sikre betalingsserver.
2. Velg type kredittkort; skriv inn kortnummer, gyldighetsdato, kortets sikkerhetskode (CVV) og kortinnehaverens navn. Vær oppmerksom på at når du bruker e-kort, bør du angi minst to måneders gyldighet.
3. Det utføres en kontroll på om kortdetaljene er korrekte og det er dekning for kjøpet.
4. Kjøpesummen reserveres først på kontoen din.
5. Det reserverte beløpet vil bli overført til «Butikk» når varene sendes fra lageret. Hvis bestillingen er delt inn i flere leveranser, overføres beløpet når den siste leveransen sendes.

Direkte bankbetaling med trustly

Handle og betal direkte fra bankkontoen din.

Slik fungerer det:

1. Velg Trustly som betalingsalternativ i kassen
2. Angi hvilken bank du bruker, og identifiser deg deretter med en bank-ID eller sikkerhetskode over en sikker og kryptert Internett-tilkobling
3. Velg deretter hvilken konto du vil betale fra (for eksempel sparekonto eller lønnskonto) og bekreft kjøpet.
4. Kjøpesummen trekkes direkte fra den angitte kontoen og det sendes en bestillingsbekreftelse.

###

Vær oppmerksom på at i enkelte tilfeller, "kan" det være litt behandlingstid mellom Trustly og "din" personlige bank.

Vi sender så fort betalingen er godkjent.

Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

På grunn av økt svindel og svindelforsøk, vil slike forsøk som nevnt herunder, bli Politiet anmeldt.

Alvorlighetsgraden er høy, da salg av tobakksvarer er regulert av mange lover og forskrifter.

Dette gjelder der personer:

1) på uærlig vis forsøker å oppnå egen vinning ved kjøpet, som eksempelvis ved å melde pakken som «ikke levert/mottatt» som prinsipielt er levert i henhold til sporing o.l. Les mer i punktet: Levering og risiko for varen.
2) forsøker å melde om «manko i pakken» der den bestilte ordren er levert i sin helhet, o.l.
3) under 18 år forsøker å gjennomføre et kjøp, med eller ved bruk av en annen eller flere ulike personers-, eller «en fiktiv persons» personopplysninger, som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
4) forsøker å gjennomføre eller kjøpe snus på nettsiden SnusExpress.no med bruk av ID tyveri fra en annen person, eller ved å lage en «fiktiv persons» personopplysninger som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
5) Krenke/bryte seg inn i SnusExpress sin generelle nettdata, gjennom såkalt hakking eller alle former for nettkriminalitet.

Lover og avslag

Kan SnusExpress bevise at «pakken» er levert gjennom postens sporingsnummer, og hele ordren er levert uten manko, vil klagen avvises i henhold til bevisene som fremlegges.

Eksempler på lover: For tyveri straffes det etter straffeloven § 257. ID tyveri eller bruk av annen persons personopplysninger kommer innunder straffeloven § 202 om identitetskrenkelse, og strafferammen er fra bøter til to års fengsel avhengig av alvorlighetsgraden. Svindel/bedrageri eller mindre bedrageri kommer inn under §§ 371 og 373. Det tas forbehold om lovteksten og om det er flere lover som kan komme inn under dette. KILDE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjelder i tillegg til straffeloven - Les mer her Forbrukertilsynet

Force Majeure

Force majeure gir i henhold til i kjøpsloven §27, §40 og §57; vekselloven §54 og sjekkloven §48 SnusExpress.com fritak fra ansvar for forsinkelser eller andre omstendigheter som SnusExpress.no ikke har kontroll eller direkte herredømme over. Eksempelvis arbeidskonflikter, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd, krig, brann, endret lovgivning/forskrifter, o.l. SnusExpress.no vil derfor være fritatt for erstatningsansvar og andre sanksjoner, og plikter å informere Kunden. Varer dette problemet lenger enn 2 måneder, har begge parter rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.