Kontakt

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Frakt og Retur

Sikker betaling

Om oss

Personvernerklæring

KJØP OG SALGSBETINGELSER

Generelle salgsbestemmelser

SnusExpress i Norge AS, organisasjonsnummer 890280862, eier og drifter SnusExpress.no. Kontakt Telefon / SMS +47 406 01 918, eller E-post support@snusexpress.no

Når kunden har gjort ett kjøp/bestilling på SnusExpress.no, godtar kunden som forbruker vilkårene til SnusExpress.no.

SnusExpress.no plikter å etterleve personvernloven, tobakksloven, og vedlikeholde nettsiden med produkter og priser. Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, og SnusExpress.no sine vilkår. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes rettigheter og plikter for handel av tobakk.

Endring av vikårne

SnusExpress i Norge AS forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene som er oppgitt på nettsiden SnusExpress.no til enhver tid, og uten Kundens forhåndssamtykke eller informasjon. Endringer i eller Vilkårene er gyldig fra det tidspunktet det opprettes ny ordre/kjøp fra kundens side på SnusExpress.no. Det er kjøpers plikt til å være oppdatert på vilkårene før det foretas et kjøp.

Personopplysninger

Kunden plikter ved kjøp å registrere korrekt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og vedlikeholde personopplysningene ved registrering i vårt kunderegister og under all autoutfylling. Opplysningene brukes primært til kundekontakt, ordrehåndtering, betaling og fraktinformasjon.

I henhold til personloven, kan personopplysningene slettets ved å kontakte SnusExpress.no skriftlig. Betalings- og ordreinformasjon som er registrert ved tidligere kjøp, kan ikke slettes.

Krav til alderverifisering

SnusExpress.no har alderskontroll gjennom personnummer som oppgis kun til kreditselskapet Qliro i kassen på nettsiden. Les mer under Personvernerklæring 3a. Personnummer


I henhold til Tobakkskadelovens § 17 må du være over 18 år for å kjøpe tobakk. Er SnusExpress.no i tvil om din alder, starter vi en undersøkelse, og forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon. Den som på uærlig vis har kjøpt tobakksvarer fra SnusExpress.no uten å oppfylle kravet til alder, risikerer å få slettet bestillingen, og må returnere produktene for egen regning, og «kan» tape kjøpesummen.

Vi vil/kan også anmelde forholdet til Politiet, også der en «voksen» kjøper til personer under 18 år.

Adresseplikt, Merking av postkassen og CO adresse

For å sikre levering av pakken, forplikter kunden seg til å oppgi korrekt: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til SnusExpress.no, samt være registrert og ha oppdaterte kontaktopplysninger/adresseopplysninger hos posten i samsvar med det som er registret hos folkeregistrert.

Posten/Bring skjerper kravene på Adressefeil. Det vil si at alle "post"-tjenester kan fra 1. april 2022 medføre pristillegg. Korrekt adressering er viktig for at pakkene skal komme frem til riktig person og tid, samt at du som kunde vil få en bedre leveringsopplevelse.

Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon, jf. postloven § 19. Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke Posten/Bring som er leveringspliktig av post i Norge, "en plikt til å foreta utlevering". I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til SnusExpress.no uten videre informasjon fra Posten / Bring foruten det som oppgis på sporingen.

CO-adresse må i tillegg til "kjøpers navn" inneholde navnet på den personen som står registrert på CO-leveringsadressen. For å unngå retur, ta eventuelt kontakt med SnusExpress.no på telefon eller SMS på +47 406 01 918.

Er du ikke registrert i Postens adresseregister, les mer her Vilkår for varig adresseendring (posten.no) og Oppdater dine kontaktopplysninger hos Posten

Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

På grunn av økt svindel og svindelforsøk, vil slike forsøk som nevnt herunder, bli Politiet anmeldt.

Alvorlighetsgraden er høy, da salg av tobakksvarer er regulert av mange lover og forskrifter.

Dette gjelder der personer:

1) på uærlig vis forsøker å oppnå egen vinning ved kjøpet, som eksempelvis ved å melde pakken som «ikke levert/mottatt» som prinsipielt er levert i henhold til sporing o.l. Les mer i punktet: Levering og risiko for varen.
2) forsøker å melde om «manko i pakken» der den bestilte ordren er levert i sin helhet, o.l.
3) under 18 år forsøker å gjennomføre et kjøp, med eller ved bruk av en annen eller flere ulike personers-, eller «en fiktiv persons» personopplysninger, som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
4) forsøker å gjennomføre eller kjøpe snus på nettsiden SnusExpress.no med bruk av ID tyveri fra en annen person, eller ved å lage en «fiktiv persons» personopplysninger som eksempel: navn, adresse, personnummer, telefonnummer, epostadresse, o.l.
5) Krenke/bryte seg inn i SnusExpress sin generelle nettdata, gjennom såkalt hakking eller alle former for nettkriminalitet.

Lover og avslag

Kan SnusExpress bevise at «pakken» er levert gjennom postens sporingsnummer, og hele ordren er levert uten manko, vil klagen avvises i henhold til bevisene som fremlegges.

Eksempler på lover: For tyveri straffes det etter straffeloven § 257. ID tyveri eller bruk av annen persons personopplysninger kommer innunder straffeloven § 202 om identitetskrenkelse, og strafferammen er fra bøter til to års fengsel avhengig av alvorlighetsgraden. Svindel/bedrageri eller mindre bedrageri kommer inn under §§ 371 og 373. Det tas forbehold om lovteksten og om det er flere lover som kan komme inn under dette. KILDE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett gjelder i tillegg til straffeloven - Les mer her Forbrukertilsynet

Priser

Prisene på nettsiden inkluderer tobakksavgift, tollavgifter og merverdiavgift. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader som det opplyses om separert i kassen. Qliro står for inndrivelse av penger for SnusExpress.no, og har derfor opplysningsplikt ovenfor forbruker om eventuelle tilleggskostnader. Forbruker skal kunne kjøpe gebyrfritt, og eventuelt med kostnader for andre betalingstjenester.

Ordrebehandling

Bestillinger som er mottatt før kl. 13.00 skal bli behandlet og sendt alle virkedager, med forbehold om vårt lager rekker å behandle ordrene, og før opphenting av Posten, samt at varene er på vårt lager. Ordre som ikke vi rekker, pakkes neste virkedag. Varer som ikke er på lager, ettersendes snarest mulig, eller etter avtale. Ordrebekreftelsen og eventuelt faktura fra Qliro blir sendt til din epostadresse. Målsetningen er å sende ordrene fortest mulig, og helst samme virkedag.

SnusExpress.no er ikke ansvarlig for bestillinger som kanselleres som følge av manglende betaling, eller Force majeure som en ytre, plutselig eller ekstraordinær hendelse av et visst omfang og av en slik art at den hindrer SnusExpress.no i å oppfylle avtalen, og som SnusExpress.no ikke har kontroll over eller rimelig kunne forutsett. Dette inkluderer tidsbrudd på dataoverføringer og nettverksbrudd.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av den, dersom: Du er under 18 år; mistanke om svindelforsøk; Produktet ikke lenger er i salg, eller er trukket tilbake av ulike årsaker; Produktet er utsolgt, og vi ikke får produktet inn igjen i overskuelig fremtid; Produktet er lagt inn på nettsiden SnusExpress.no med feil informasjon eller pris; Myndighetene stopper salget som følge av nytt lovverk eller lignende.

Du vil få nærmere beskjed fra oss dersom vi må kansellere hele eller deler av bestillingen din. Du vil/kan få tilbud om kompensasjon der det er aktuelt dersom kanselleringen ikke skyldes underlagte lover og regler, eller annen spesiell årsak.

Betalning - Qliro

SnusExpress I Norge AS er juridis ansvarlig for nettsiden, pakking og sending varen til kunde/sluttbruker. Qliro behandler alle innbetalinger. Faktura eller annen betalingsspørmål bør rettes diekte til qliro.no

Les mer om betaling under Qliros betalingsvilkår lengre ned

Sikkerhet

Qliro er en kredittbank, og har ansvaret for en sikker netthandel, og at produktene blir betalt gjennom de betalingsmulighetene som vises i «kassen» på SnusExpress.no.

Vær oppmerksom på at fra 14. september 2019, innførtes nye bankregler som betyr at banken din kan be om ytterligere sikkerhetsinformasjon, som eksempel «Bank ID», når du foretar en betaling med kreditt- eller debetkort.

Kort

Bruk av debetkort og kredittkort forblir reservert på din konto, inntil varene pakkes og forlater nettbutikken.

Faktura

Faktura sendes til din registrerte E-Postadresse av Qliro samtidig som varene forlater nettbutikken, les mer om faktura her. Du finner dine fakturaer med informasjon, og andre faktura valg, ved å logge deg inn på qliro.no

Personnummer

Personnummeret oppgir du kun til Qliro for verifisering av alder (over 18 år), om du finnes i kunderegisteret, og for visning av de ulike betalingsalternativer på nettsiden. SnusExpress i Norge har ikke tilgang på dette.

Bank ID

Bank Id brukes for å verifisere at det er riktig person som gjør handelen. Qliro henter ut kredittinformasjon der det er behov, og etter personvernloven.

Forsøk på svindel vil bli politianmeldt.

Ved minste tvil stopper Qliro kjøpet og pakken automatisk gjennom interne og eksterne kredittvurderinger samt risikovurderinger for å hindre misbruk. Qliro følger gjeldende lovgivninger og forpliktelser ovenfor kunde og SnusExpress i Norge AS.

Qliro kundeservice

E-post:kundservice@qliro.com

Telefon: +47 800 25 055 hverdager mellom klokken 8–18 med unntak av enkelte røde dager.

Levering til andre land

SnusExpress.no sender IKKE til andre land enn fastlandsnorge, og IKKE til Svalbard og lignende.

Det vil si kun til kunder som er folkeregistrert i Norge, og som er registrert i postens adresse registrer.

For andre land, se SnusExpress.com.

Levering og risiko for varen

Postens ansvar for en postsending inntrer når sendingen er innlevert til Posten. Postens og SnusExpress ansvar for en postsending opphører når sendingen er: Utlevert til adressaten/mottaker, stilt til adressatens rådighet på en adresse som er oppgitt, eller returnert og utlevert til SnusExpress i Norge AS der utlevering ikke kan gjennomføres. Les mer under Postens generelle leveringsvilkår

Mottaker er ansvarlig for at Posten/Bring kan levere pakken på vanlig måte, eksempelvis at det er plass i postkassen, eller annen leveringsmåte, og postkassen o.l. er tydelig merket med mottaker som er folkeregistrert på adreessen. Les mer om: Adresseplikt.

SnusExpress i Norge AS er ansvarlig for pakkeleveringen frem til den er registrert som «utlevert» via sporingen til Posten/Bring. Dette gjelder også når kjøperen eller en annen representant har fått pakken utlevert personlig, over disk/post i butikk, levert i postkassen når sporingen slutter å virke, eller ved en annen leveringsmåte som bekreftes av Posten/Bring.

Kjøperen eller en annen representant som er/blir mottaker av pakken, er selv ansvarlig for sikkerheten rundt mottakelsen og postkassen eller annen mottaksmåte som kan skje på flere måter etter avtale o.l.. SnusExpress i Norge AS er derfor ikke ansvarlig for tyveri o.l. etter at pakken/varen er levert som nevnt her i vilkårene.

Pakker med status som utlevert via postens sporing, er i utgangspunktet blitt levert. Da er det i utgangspunktet mottaker som har bevisbyrden. Vi krever derfor skriftlig dokumentasjon på at kunden har etterlyst den på E-post til posten. Med den informasjonen etterlyses deretter pakken gjennom postens kundeservice. Det forekommer feilregistreringer av sporingen og utleveringsforsinkelser. SnusExpress.no har derfor en karantenetid på 7 virkedager fra da pakken har status som utlevert, og erfaringsmessig blir alle pakker levert.

Les mer:Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

Ikke mottatt pakken

Pakke som ikke får plass i postkassen i henhold til sporingen, vil innen 5 virkedager etter leveringsforsøk, motta en SMS eller en E-postmelding fra Posten, om at pakken kan hentes på det lokale postkontor eller i post-i-butikk. Pakker som ikke blir hentet innen fristen (14 dager), returneres til SnusExpress.no, og kunden vil bli kontaktet.

Fra og med 1. oktober 2022 endres hentefrist for pakker som leveres til Post i Butikk og i Pakkeboks fra 14 dager til 7 dager. 
Mottaker kan fra samme dato kostnadsfritt i Posten- Appen eller via sms til posten, be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager. 

Viser sporingen at pakken ikke er levert etter 4 virkedager etter at den er sendt, må mottaker først kontakte Postens kundeservice: https://www.posten.no/kundeservice

SnusExpress i Norge AS krever skriftlig dokumentasjon på at kunden har kontaktet posten for å kunne håndtere saken videre.

Les mer i punktet: Forsøk på svindel

Manko i pakken

Har du ikke mottatt alle varene du bestilte i henhold til din ordre, trenger vi bevis på dette.

Ta tydelig bilde av forsiden og baksiden av emballasjen du mottok varene i, og send det til support@snusexpress.no sammen med din klage så fort mankoen er oppdaget og helst innen 3 virkedager etter at pakken er mottatt av mottaker. Definisjonen på mottaker er tydelig forklart i vilkårene.

Vær oppmerksom på at SnusExpress er underlagt strenge lover og regler for salg av tobakk. Derfor har vi flere kontrollsystemer som kan fange opp – om det er avvik fra forsendelsen, og om klagen er reel berettiget. Finner vi belegg for klagen, sender vi det som mankeres, hvis ikke avviser vi klagen i henhold til bevisene.

Les også mer under avsnittet: Forsøk på svindel mot SnusExpress i Norge AS

Force Majeure

Force majeure gir i henhold til i kjøpsloven §27, §40 og §57; vekselloven §54 og sjekkloven §48 SnusExpress.com fritak fra ansvar for forsinkelser eller andre omstendigheter som SnusExpress.no ikke har kontroll eller direkte herredømme over. Eksempelvis arbeidskonflikter, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd, krig, brann, endret lovgivning/forskrifter, o.l. SnusExpress.no vil derfor være fritatt for erstatningsansvar og andre sanksjoner, og plikter å informere Kunden. Varer dette problemet lenger enn 2 måneder, har begge parter rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.

Klagefrist / mottatt feil produkt

Klager på manko eller feil mottatte varer må skje hurtigst mulig, og innen 10 dager etter at varen er sendt. Ring / SMS på +47 40 60 19 18, eller E-post support@snusexpress.no.

Vi sender nye varer (vare for vare), i tillegg en ferdig frankert returkonvolutt til det som er mottatt feil. Alle varer må returneres forsvarlig og i god stand, og forbeholder oss retten til å avvise defekte varer.

Bytte produkt

SnusExpress.no bytter dine Norske produkter, hvis de er salgbare, og innen begrenset mengde. Vi sender deg nye varer når vi har mottatt de som er sendt. Enkelte ubrukte produkter kan vi bytte likt med, selv om de er gått ut på dato. Kunden som ønsker å bytte produkter, må bekoste returfrakten selv. Ring / SMS på +47 406 01 918, eller send E-post support@snusexpress.no for avtale.

Produktklager

Før du gjør noe mer; se under snusboksen for kontaktinformasjon direkte til produsent. Det er produsentene som behandler klagene.

Alle klager behandles, og blir registrert. Kunder som "gjentatte ganger" / "unormalt ofte",  klager på produkt, kan miste retten til å motta erstatningsprodukter, om det da det kan vises til svindelforsøk. Tobakksloven med flere, stiller strenge krav, og det er spesielt ikke lov å "gi bort tobakk/snus/tobakkssurrogater" på noen som helst måte, les mer om dette her. 

Klager på produkt, må nøye dokumenteres med ordrenummer, og bilder av produktet når det oppdages, for at de skal kunne håndteres. SnusExpress.no forbeholder seg retten til å sende klagen videre til produsent / importør. De kontakter deretter kunden, og i tillegg kan kreve annen dokumentasjon og innhenting av varen for å kunne avgjøre videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det er strenge myndighetsregler og lover til «Tobakk og tobakkssurrogater» i forhold til annen forbrukervare, og at «kompensasjon» ikke gis uten særlig god grunn.


Alle snusprodukter er forseglet og datostemplet av produsent, og oppbevares etter gjeldende produktbestemmelser på utsalgssted før salg.

Produktklager på produkter fra Swedish Match kan rettes direkte her: https://www.swedishmatch.se/kundservice/reklamation/

Ferskhetsgaranti

Du som kunde hos SnusExpress, skal i utgangspunktet alltid få ferske varer. Naturligvis kan det forekomme feil. Har du mottatt en vare som er i ferd med å gå ut på dato, og som ikke er helt til din forventning, sender vi deg et nytt produkt uten ekstra kostnader for deg.

Best føre dato

Bet føre dato er ikke sluttdatoen for snusprodukter, og er derfor god etter denne datoen. Spesielt helhvit snus (All White) varer lengre. Snusen vil sakte bli litt tørrere etter hvert som ukene går, samt at smaken og lukten reduseres noe, men det er ikke skadelig å snuse produkter som er gått ut på dato.

Holdbarhet

All White snus kan holde seg «normalt» i 12 måneder. Løs snus holder seg normalt fersk i inntil 14 uker. Porsjonssnus i 20 uker. Dry white-produktene holder seg inntil 30 uker. Man kan frysere ned snus i maks ett år, og etter. Etter dette reduseres produktkvaliteten. Fryses snus, må den tines i kjøleskapet. Kondensen kan løse opp limet på snusposen og den kan derfor dele seg. Lagringen av snusen er viktig for å ha den i lengre tid enn best før dato.

Angrerett

Ved å følge det som er skrevet her under angrefrist, kan kunden angre kjøpet og sende sine produkter i retur, etter å ha kontaktet SnusExpress først. Angrefristen for kjøp er 14 dager fra varen er mottatt. I henhold til Angrerettlovens § 2 er det ingen angrerett ved kjøp av varer til en samlet verdi av 300 kroner eller mindre. Angrerettlovens § 22 slår fast at forbruker plikter å returnere varene så raskt som mulig til SnusExpress.no når varen er datomerket eller har begrenset holdbarhet. Alt som returneres skal være forsvarlig pakket og kjøper sender for egen regning. Produktene må fortsatt være i salgbar tilstand. Når produktene er mottatt i god stand, vil vi refundere beløpet. Åpnede snusbokser eller defekte vil ikke bli refundert. Last ned angrefrist skjema her.

Vareprøver og sponsing

SnusExpress.no må forholde seg til Tobakkskadelovens § 20 som forbyr gratis utdeling av tobakksvarer. Vi kan derfor ikke gi ut vareprøver. Loven slår fast at «enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater». Med dette sponser heller ikke SnusExpress.no.

Avbestillingsrett

Forbrukerkjøpslovens § 41 gir retten til å avbestille. Avbestillingen må skje før varen er levert til forbruker. I motsatt fall kan forbruker bli erstatningspliktig overfor selger. Forbruker kan sende pakken i retur, uåpnet, for egen regning, hvis den er blitt sendt, der avbestillingen kommer etter dette.

Qliro betaingsvilkår

Betalning

Qliro gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nettet. Du har muligheten til å velge betalingsalternativet som passer for deg.

Faktura er foretrukket som betalingsalternativ, men du kan selvfølgelig velge en av de andre tilgjengelige alternativene. Ved å gi eller be om informasjon i kassen, godtar du bruksvilkårene og behandlingen vår av personopplysningene dine.

Qliro faktura

Fakturaen forfaller til betaling innen 14 dager fra fakturadato. Fakturaen vil bli sendt via e-post til e-postadressen du oppgir ved kjøpstidspunktet.

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved fakturakjøp forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle 14-dagers kredittforespørsel.

For mer informasjon om Qliros vilkår, klikk her

Qliro selskapsfaktura

Betalingsperioden for faktura er 30 dager fra tidspunktet bestillingen sendes fra butikken. Fakturaen vil bli sendt via e-post eller brev når bestillingen sendes. Du er som kredittaker ansvarlig for at betalingen ankommer innen en bestemt tidsramme i henhold til betingelsene du avtalte når du velger betalingsalternativet «faktura».

Ved manglende betaling fra trader belastes juridisk enhet for sen betaling i henhold til Forsinkelsesrenteloven (lov nr. 100 av 17. desember 1976) om kompensasjon for inkassokostnader mv, samt forsinkelsesrenter etter gjeldende referanserente, pluss et tillegg på 8,50 %.

For mer informasjon om Qliros vilkår, klikk her

Qliro "Kjøp nå, betal senere"

Kjøp nå – Betal senere

Rente 0%

Registreringsavgift 45 NOK

Det påløper ingen ekstra kostnader.

Fakturaen sendes via e-post midt i kampanjemåneden

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved kjøpet forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle kredittforespørsel.

De fullstendige vilkårene: Qliros fullstendige kampanjevilkår finner du her. Se også Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon.

Qliro konto- og delbetaling

Når du velger en betaling, vil du bli varslet umiddelbart hvis søknaden din er godkjent, og vi kan håndtere kjøpet ditt umiddelbart. Skulle søknaden din ikke bli godkjent, kan du gå tilbake og velge en alternativ betalingsmetode.

Du kan ha et eller flere pågående delbetalingskjøp og Qliro samler dem på en månedlig faktura sendt til deg via e-post i midten av hver måned. Du kan betale den utestående saldoen til enhver tid i løpet av delbetalingsperioden.

Følgende alternativer er tilgjengelige for delbetaling

Betalingsalternativ

Eksempel ved et kjøp på 5.000 NOK

Betalingsalternativ Eksempel

*Gjelder for avdrag over tolv måneder

Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg, og det påløper et gebyr for sen betaling på 70 kroner og en rente på 8,50 % + gjeldende referanserente. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.

Ved kjøpet forbeholder vi oss retten til å gjøre et kredittoppdrag gjennom Qliro AB. Innsamling og behandling av personopplysninger og kredittinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne behandle kredittforespørsel.

Fullstendige vilkår: Qliros fullstendige vilkår for konto- og delbetaling finner du her. Se også Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon.

Kortbetalning

Kortbetalinger skjer i systemer som oppfyller kravene iht. sikkerhetsstandarden PCI-DSS.

For informasjon om betalingen din, kontakt Qliro via kontaktinformasjonen på https://www.qliro.com/

Du kan velge å betale hele bestillingsverdien med betalings- eller kredittkort. Vi aksepterer for øyeblikket VISA og Mastercard. Det påløper ingen kortavgifter. Kredittkortbetalingen håndteres av betalingspartneren vår Qliro for å sikre rask og sikker betaling. For økt sikkerhet bruker vi 3D-Secure, som er en global sikkerhetsstandard utviklet av VISA og Mastercard for betaling via Internett.
Slik fungerer det:
1. Velg Kredittkort som betalingsmetode i kassen. Du er nå koblet til Qliros sikre betalingsserver.
2. Velg type kredittkort; skriv inn kortnummer, gyldighetsdato, kortets sikkerhetskode (CVV) og kortinnehaverens navn. Vær oppmerksom på at når du bruker e-kort, bør du angi minst to måneders gyldighet.
3. Det utføres en kontroll på om kortdetaljene er korrekte og det er dekning for kjøpet.
4. Kjøpesummen reserveres først på kontoen din.
5. Det reserverte beløpet vil bli overført til «Butikk» når varene sendes fra lageret. Hvis bestillingen er delt inn i flere leveranser, overføres beløpet når den siste leveransen sendes.

Direkte bankbetaling med trustly

Handle og betal direkte fra bankkontoen din.

Slik fungerer det:

1. Velg Trustly som betalingsalternativ i kassen
2. Angi hvilken bank du bruker, og identifiser deg deretter med en bank-ID eller sikkerhetskode over en sikker og kryptert Internett-tilkobling
3. Velg deretter hvilken konto du vil betale fra (for eksempel sparekonto eller lønnskonto) og bekreft kjøpet.
4. Kjøpesummen trekkes direkte fra den angitte kontoen og det sendes en bestillingsbekreftelse.

###

Vær oppmerksom på at i enkelte tilfeller, "kan" det være litt behandlingstid mellom Trustly og "din" personlige bank.

Vi sender så fort betalingen er godkjent.


Please note, that you currently are visiting our shop for customers in Norwegian. If you would like to order snus and other products to a country outside Norway, please visit SnusExpress.com.

Enter SnusExpress.com